Välkommen till TUNAP Sverige Endast för näringsidkare
254 Spolning av automatväxellåda

Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.

254 Spolning av automatväxellåda

Automatväxelspolning med innovativ sammansättning på basis av lågviskosa detergenter. Högaktiva, ytaktiva ämnen med rengöringsfunktion säkerställer fullständig upplösning och spridning av smutsavlagringar i automatväxelkretsen.

Läs artikelbeskrivning

Tillgänglig i 1-design

Priser visas för kunder efter inloggning

Exklusivt för handeln

Registrera dig nu och få tillgång till mer än 400 produkter

Versioner

Exklusivt för handeln

Registrera dig nu och få tillgång till mer än 400 produkter

Ring kundservice: +46 8 356040

Priser visas för kunder efter inloggning

Egenskaper


 • Avlägsnar smutsavlagringar från automatväxeloljesystemet

 • Innehåller lågviskosa detergenter och högrengöringsaktiva tensider för ett utmärkt rengöringsresultat.

 • Sörjer därmed för en optimal växlingsprestanda i den automatiska transmissionen

 • Innehåller additiv för smörjning av komponenter under rengöringen

 • Kompatibel med alla oljor som används för automatväxellådor

 • Ingen ytterligare belastning på miljön

 • Förfogande över spillolja möjlig


 • Tillämpningsområden


 • För rengöring av automatväxeloljans kretslopp

 • Uteslutande för användning med momentväxlar med ATF-olja enligt DEXRON-specifikation

 • Före byte av olja för automatväxellåda

 • Vid växlingsproblem på grund av smuts i växeloljekretsen

 • Så att den nya ATF-oljan inte bli förorenad efter byte av växelolja


 • Instruktioner


  Tillsätt innehållet i den varma växellådsoljan innan du byter automatväxeloljan. Den minimala och maximala oljenivån får inte underskridas eller överskridas. Låt motorn gå på tomgång i högst 10 minuter medan den är stillastående. Prova alla spaklägen minst två gånger under körningen. Byt sedan ATF-olja så snart som möjligt. Efter rengöringen fyller du på ny ATF-olja enligt tillverkarens instruktioner och låter motorn gå i några minuter.  Observera


 • Uteslutande för användning med momentväxlar med ATF-olja enligt DEXRON-specifikation

 • Rengöringsmedlet är utformat på grundval av ATF Dexron-oljor, och därför utgör eventuella kvarvarande mängder i växelkretsen ingen risk

 • Detta i motsats till lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, som faktiskt utgör en risk om rester blir kvar i kretsen