Välkommen till TUNAP Sverige Endast för näringsidkare
915 Rengöringsmedel
915 Rengöringsmedel - 1
915 Rengöringsmedel - 2
915 Rengöringsmedel - 3
915 Rengöringsmedel - 4
915 Rengöringsmedel - 5
915 Rengöringsmedel - 6
915 Rengöringsmedel - 7

Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.

915 Rengöringsmedel

Rengöringsmedel för underhålls-, reparations- och monteringsarbeten. n-Hexan-fri och därmed mer hälsovänlig. Avlägsnar damm, skorpor, olja, fett, harts och rostskyddsskikt.

Läs artikelbeskrivning

Tillgänglig i 2-designer

Priser visas för kunder efter inloggning

Exklusivt för handeln

Registrera dig nu och få tillgång till mer än 400 produkter

Farligt material

Versioner

Exklusivt för handeln

Registrera dig nu och få tillgång till mer än 400 produkter

Ring kundservice: +46 8 356040

Priser visas för kunder efter inloggning

TUN Solve® 3.0-teknik:


 • Spridd stråle, ingen sprutdimma

 • Nedre explosionsgräns >1,5 volymprocent

 • Fri från n-hexan och aromatiska kolväten

 • Hög elektrisk konduktivitet, >1 000 pS/m

 • Förångningstal: 4,5


 • Egenskaper


 • Fantastisk rengöringseffekt med lägsta möjliga risk

 • Minskad risk för eldsvåda och följder därav

 • Senaste rengöringstekniken


 • Lägsta riskpotential

 • Rekommenderad produkt enligt förordning om farliga ämnen (skyddsnivå 2)


 • Tillämpningsområden


 • För underhåll, reparation och montering med oljiga och feta restprodukter och hartsavlagringar

 • Bra mot lackartad smuts

 • Vid underhåll och reparation av bromsar

 • Vid reparation av kopplingar


 • Instruktioner


  Se produktinformationen före användning. Spruta på delar som ska rengöras.
  Om utrustning och föremål som rengjorts med denna produkt används inom livsmedelsindustrin, måste de rengöras igen noggrant med kranvatten.  Observera


 • Använd inte på lackerade ytor

 • Kontrollera eventuellt materialkompatibiliteten på en undanskymd yta vid användning på plast