Välkommen till TUNAP Sverige Endast för näringsidkare
932 Spolkoncentrat
932 Spolkoncentrat - 1
932 Spolkoncentrat - 2
932 Spolkoncentrat - 3
932 Spolkoncentrat - 4
932 Spolkoncentrat - 5
932 Spolkoncentrat - 6

Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.

932 Spolkoncentrat

Neutral, ask- och metallfri lösning för spolning efter partikelfilterrengöring. Restfri förångning. Ger ett rent och åter regenereringsbart partikelfilter.

Läs artikelbeskrivning

Tillgänglig i 1-design

Priser visas för kunder efter inloggning

Exklusivt för handeln

Registrera dig nu och få tillgång till mer än 400 produkter

Versioner

Exklusivt för handeln

Registrera dig nu och få tillgång till mer än 400 produkter

Ring kundservice: +46 8 356040

Priser visas för kunder efter inloggning

Egenskaper


  • Löser upp askavlagringar i partikelfilter

  • Restfri förångning


  • Tillämpningsområden


  • Vid prestandaförsämringar eller störningar på grund av att partikelfiltret är överbelastat av sot eller aska

  • För avlägsnande av kolhaltiga avlagringar från oxideringskatalysatorer


  • Instruktioner


    Först rengörs partikelfiltret med mikroflex® 931 rengöringsmedel för partikelfilter. Se serviceinformationen SI 931. Sedan fylls microflex® 932 spolkoncentrat i TUNAP tryckbägarpistol. Partikelfiltret spolas med hjälp av den anslutna TUNAP-sonden. Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran.