Välkommen till TUNAP Sverige Endast för näringsidkare
957 Invändig motorrengöring
957 Invändig motorrengöring - 1
957 Invändig motorrengöring - 2
957 Invändig motorrengöring - 3
957 Invändig motorrengöring - 4

Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.

957 Invändig motorrengöring

TÜV-testat, lösningsmedelsfritt rengöringsmedel på basis av högvärdig, lågviskos olja med kraftfulla verksamma rengöringsämnen. Rengöringsmedlet skyddar den nya motoroljan från förorening av rester från den gamla oljan.

Läs artikelbeskrivning

Tillgänglig i 3-designer

Priser visas för kunder efter inloggning

Exklusivt för handeln

Registrera dig nu och få tillgång till mer än 400 produkter

Versioner

Exklusivt för handeln

Registrera dig nu och få tillgång till mer än 400 produkter

Ring kundservice: +46 8 356040

Priser visas för kunder efter inloggning

Egenskaper


 • ingen VOC/ inga (lätt) flyktiga lösningsmedel

 • Innehåller lågviskösa detergenter för ett utmärkt rengöringsresultat

 • Avlägsnar oljeslamavlagringar från motoroljesystemet

 • Skyddar mot motorskador genom igensatta oljekanaler och hål

 • Innehåller additiv för smörjning av komponenter under rengöringen

 • Fri från klor, fosfat, nitrat och tungmetaller

 • Kassering tillsammans med spillolja möjlig


 • Tillämpningsområden


 • Vid oljeslamavlagringar

 • Vid kompressionsförlust i kolvringpartiet

 • Vid skrammel i de hydrauliska ventillyftarna

 • Vid oljebyte, så att den nya motoroljan inte kontamineras av rester från den gamla oljan


 • Instruktioner


  Tillsätt rengöringsmedel före varje byte av motorolja. Miniminivån för oljan får inte underskridas. Låt motorn gå på tomgång i högst 20 minuter medan den är stillastående. Byt sedan olja och filter så snart som möjligt.  Dosering


  200ml: Räcker för upp till 4 liter motorolja.
  400ml: Räcker för upp till 6 liter motorolja.
  950ml: Räcker för upp till 15 liter motorolja.  Observera


 • Varning! Vid större utspädning finns det risk för motorskador.

 • Lämpar sig inte för motorcyklar med våtkoppling.